Ošetřovatel

Úkolem ošetřovatele je vykonávat základní péči o nemocné a pomáhající zdravotním sestrám při provádění léčebných úkonů. Pracovními činnostmi jsou - asistence zdravotním sestrám a lékařům - provádění základního ošetření (např. obvazování, měření teploty, výměna zábalu, natření mastí apod.) - podávání předepsaných léků - poskytování neodkladné péče při selhání základních životních funkcí nemocného - příprava a doprovod nebo převezení nemocného na vyšetření nebo na operaci - pomoc nepohyblivým lidem s měněním polohy na lůžku, s osobní hygienou, s doléváním čaje, jejich příp. krmení, převlékání, úklid na nočním stolku apod.) - zajišťování dodržování zásad dezinfekce a sterilizace (včetně přípravy a ředění dezinfekčních prostředků) - výměna ložního prádla, péče o lůžko a další inventář ve zdravotnickém zařízení - manipulace s biologickým materiálem (vzorek krve apod., jeho dopravení do laboratoře k vyšetření, likvidace) - mytí zdravotnických nástrojů a pomůcek - udržování kontaktu s nemocným a pozitivní působení na něj - u dětských pacientů čtení pohádek, vyprávění, zpívání, přeříkávání říkanek, případně dohánění zameškané výuky.

Povolání je vykonáváno převážně v prostředí pokojů s nemocnými, je třeba počítat se směnným provozem.

Pracovními prostředky jsou např. obvazová technika, injekční stříkačky, příbor, dlahy, dezinfekční prostředky, teploměry, pojízdná křesla.

Předpokladem pro úspěšný výkon povolání je absolvování dvouletého studijního oboru SOŠ (nematuritního) Ošetřovatel, vztah klidem, umění jednat s nimi, autorita, spolehlivost, zručnost, trpělivost.

Budoucnost situace ve zdravotnictví je nyní dost nejasná, největší poptávka je v současné době po zdravotních sestrách.