Ošetřovatel ohrožených druhů zvířat

Úkolem ošetřovatele ohrožených druhů zvířat je provádět péči a základní ošetřovatelské práce u savců, ptáků a plazů. Pracovními činnostmi jsou - příprava jídelního lístku pro jednotlivé druhy chovaných zvířat zajišťující pravidelné dávky správného množství a správného složení výživy a pitné vody - podávání potravy a pitné vody zvířatům - úklid a základní údržba ve zvířecích prostorách a výbězích, zajišťování odvozu výkalů - dohlížení nad bezpečností zvířat - sledování zdravotního stavu zvířat a rozpoznávání příznaků případných onemocnění - asistence veterináři při veterinárních zákrocích - ošetřování nemocných zvířat podle pokynů veterináře, podávání předepsaných léků - připouštění zvířat k sobě, aby měla mláďata - sledování stavu a vývoje narozených mláďat a poskytování jim zvláštní péče - vyřizování administrativy spojené se zvířaty.

Pracovním prostředím jsou Povolání je vykonáváno zejména v prostředí chovných klecí, stájí, výběhů a podobných prostor, kde je nutné počítat s různými pachy a nečistotami (zvířecí chlupy mohou značně negativně působit na alergiky).

Pracovními prostředky jsou např. mechanizační prostředky pro krmení, pro čištění zvířat, pro úklid výkalů, teploměry, injekční stříkačky, obvazy, léčiva , čistící prostředky, vidle atd.

Vhodným předpokladem je studijní obor SOŠ Veterinární prevence, který má 3 zaměření - pro veterinární služby, zaměření zooveterinární a zaměření pro hygienu zpracování potravin, vztah ke zvířatům, obratnost, fyzická zdatnost, rychlost reakce.

Uplatnění do značné míry vázáno na města se zoologickými zahradami. Jedná se o poměrně vzácné povolání.