Operátor železniční dopravy a přepravy

Úkolem operátora železniční dopravy je vykonávání různých dílčích administrativních, provozních a technických prací podle pokynů nutných k zajištění úkolů železniční dopravy a přepravy. Pracovními činnostmi jsou - vedení různé operativní evidence - vedení dopravního deníku - vedení telegrafního deníku - přijímání příkazů od vlakového dispečera - předávání hlášení vlakovému dispečerovi - předávání hlášení přilehlým stanicím o dopravní situaci na železnici v dané oblasti - zpracovávání dopravních údajů pro systémy výpočetní techniky - obsluha spojovacích zařízení - provádění oprav v jízdním řádu - příprava pomůcek pro nový železniční grafikon - vyřizování různých provozně administrativních záležitostí - informování cestujících staničním rozhlasem.

Povolání je vykonáváno jednak v místnostech kancelářského charakteru, jednak přímo v prostorách nádraží. Je třena počítat s hlučností.

Pracovními prostředky jsou výpočetní technika, spojovací zařízení, staniční rozhlas, běžná kancelářská technika.

Předpokladem pro úspěšný výkon povolání je jakékoliv střední vzdělání (tj. libovolné vyučení či SOŠ, i když vyučení v učebním oboru Železničář nebo absolvování studijního oboru SOŠ Železniční doprava a přeprava jsou samozřejmě výhodou). Důležité ale je absolvování předepsaného kurzu zakončeného závěrečnou zkouškou. Nutná je spolehlivost, přesnost, dobrá paměť, rychlost reakce.

Po tomto povolání není příliš poptávka.