Obchodní cestující

Úkolem obchodního cestujícího je sjednávat a zajišťovat obchodní zakázky, zpravidla pro určitou firmu. Pracovními činnostmi jsou - zjišťování situace na trhu v oblasti nabízené produkce - vytypovávání potenciálních zákazníků - rozesílání prospektových materiálů, předvádění nabízených produktů - jednání s potenciálními zákazníky, konkretizace informací o vlastnostech, parametrech a ceně nabízených výrobků či služeb - konzultace speciálních požadavků potenciálních zákazníků - sepisování smluv - dodání příslušného zařízení, jeho předvedení, odzkoušení, nastavení parametrů, zaškolení obsluhy - servisní činnost (jen u některých obchodních zástupců "na volné noze") - zjišťování spokojenosti a reakcí zákazníků - dojednávání nákupu zboží pro mateřskou firmu (jen někteří obchodní cestující).

Povolání je vykonáváno v širokém spektru míst jednání, od úřadů přes kanceláře různých organizací, po domácnosti, na výstavách a veletrzích, vesměs bez jakýchkoliv škodlivých vlivů pracovního prostředí, je však třeba počítat s častým i dlouhodobějším pobytem mimo domov, bez ohledu na pracovní dobu i s dlouhými hodinami za volantem..

Nejpoužívanějšími pracovními prostředky jsou vlastní mluvené slovo, výpočetní technika, telefon, fax, automobil.

Předpokladem pro výkon povolání je úplné střední odborné, vyšší odborné nebo vysokoškolské vzdělání, kultivovaný zjev a vystupování, smysl pro obchod, schopnost jednat s lidmi, schopnost slovně formulovat, schopnost zorganizovat si práci a samozřejmě odborné znalosti v problematice nabízeného zboží či služeb.

Po povolání je na trhu práce značná poptávka. Úspěšnost ochodního cestujícího ovšem silně závisí na jeho schopnostech, protože bývá placen od prodaného zboží.