Normovač

Úkolem normovače je určovat, kolik každý jednotlivý pracovní postup při použití určitých strojů vyžaduje času a kolik pracovníků. Z toho vytváří podklady - tzv. normy a normativy, podle nichž pak jsou jednotlivé pracovní postupy plánovány a jednotliví pracovníci úkolováni. Pracovními činnostmi jsou - provádění rozborů jednotlivých pracovních postupů, zpravidla ve výrobě, příp. při jiných činnostech dělnického či řemeslného charakteru, zpracovávání časových studií, tzv. snímků pracovního dne apod. a jejich vyhodnocování - studium existujících norem a normativů spotřeby práce, času a pracovníků pro jednotlivé pracovní postupy - provádění rozborů plnění těchto výkonových norem - výpočty a zpracovávání nových norem a normativů spotřeby práce, času a pracovníků pro jednotlivé pracovní postupy - stanovování nových efektivnějších pracovních postupů vedoucích ke zvýšení produktivity práce a zpracovávání celých projektů organizace práce - tvorba ucelených sborníků norem a normativů spotřeby práce, času a pracovníků - spolupráce s ostatními techniky z oblasti přípravy a plánování pracovního procesů, zejména s technology, dílenskými plánovači, výrobními dispečery a mistry.

Povolání je vykonáváno jednak v místnostech kancelářského charakteru, což se obchází bez nepříznivých vlivů pracovního prostředí, jednak přímo v provozech a dílnách, kde je třeba počítat podle výrobního zaměření příslušného podniku většinou s hlučností, někdy s prašností, s chemikáliemi či s vysokými teplotami.

Pracovními prostředky jsou především výpočetní technika, stopky nebo hodinky, běžné kancelářské potřeby.

Předpokladem je úplné střední odborné vzdělání s maturitou, popř. vyšší odborné nebo vysokoškolské vzdělání odborného směru, který odpovídá příslušnému výrobnímu odvětví (např. strojírenství, elektrotechnika, textil apod.), dále schopnost posuzovat a plánovat vykonávanou práci, schopnost systematicky pracovat, počtářské schopnosti, přesnost.

Poptávka trhu práce po tomto povolání není příliš velká.