Mechanik spojovacích zařízení

Úkolem mechanika spojovacích zařízení je sestavovat, oživovat, obsluhovat zkoušet a opravovat zařízení sloužící telefonnímu spojení a dalším druhům spojovací, signalizační a zabezpečovací techniky. Pracovními činnostmi jsou - montáž, demontáž, zkoušení a opravy dílů telekomunikačních zařízení a zajišťování technického provozu menších celků telekomunikačních zařízení (montáž čidel signalizačních a zabezpečovacích zařízení, osazování lišt a dalších prvků do stojanů, zkoušení jednotlivých částí automatických telefonních a dálnopisných ústředen voličových systémů, reléových pobočkových ústředen malých kapacit, dorozumívacích a signalizačních hotelových a nemocničních zařízení) - montáž, oživování a provozní údržba nebo samostatné zabezpečování technického provozu složitějších telekomunikačních zařízení (ucelených částí automatických telefonních a dálnopisných ústředen, sekretářských a konferenčních zařízení, reléových přenašečů dálkových voleb a napáječů s automatickou regulací, automatických telefonních a dálnopisných ústředen s elektronickými prvky vč. digitálních, veřejných telefonních automatů s vlastním řídicím počítačem, modulů digitálních telekomunikačních zařízení apod.).

Povolání je vykonáváno v různých prostředích, kde jsou příslušná spojovací zařízení instalována, mohou to být např. telefonní ústředny, kanceláře, byty, různé provozovny apod. V některých případech, spíš výjimečně, je třeba počítat se zvýšenou hlučností a nečistotami.

Pracovními prostředky jsou zejména elektrotechnické měřící přístroje, zkoušečky, pájky, svorky, šroubováky, kleště, kladiva, sekáče atd.

Předpokladem je absolvovat tříletý učební obor Spojový mechanik, příp. jiný podobný obor Mechanik sdělovací techniky, Telekomunikační mechanik, Mechanik telekomunikační techniky, Mechanik elektronik zaměření pro telekomunikační zařízení nebo pro přenosová zařízení, technické myšlení, zručnost, soustředěnost, rychlost úsudku, schopnost učit se.

Uplatnění: Poptávka po tomto povolání na trhu práce je.