Montér vzduchotechniky

Úkolem montéra vzduchotechniky je provádět montáže, seřizování, revize a opravy vzduchotechnických zařízení. Pracovními činnostmi jsou - měření a kontrola parametrů a funkcí vzduchotechnických zařízení - montáž a opravy vzduchotechnických potrubí, přechodů, kolen, šoupátek, klapek a ventilátorů - zapojování mechanických a elektrických příslušenství a zařízení vzduchotechnického potrubí - montáž, seřizování, revize a opravy složitých vzduchotechnických zařízení např. u sušáren, odlučovacích a odpopílkovacích zařízení tepláren a elektráren, stabilizátorů, praček vzduchu, klimatizace apod.

Povolání je vykonáváno v prostorách budov, hal továren, i v externích prostorách elektráren, tepláren a pod., v podmínkách měnícího se klimatu, hlučnosti a mnohdy těžko přístupných objektů práce.

Nejpoužívanějšími pracovními prostředky je běžné montážní nářadí a pomůcky, elektrické ruční nářadí, svařovací aparatury, šikovné ruce.

Předpokladem pro úspěšný výkon povolání je absolvování tříletého učebního oboru Strojní mechanik, technické myšlení, zručnost.

Povolání je dost specializované a tomu odpovídá i nízká poptávka trhu práce.