Montér výtahů

Úkolem montéra výtahů je montovat, zeřizovat a opravovat výtahy. Pracovními činnostmi jsou - montáž, demontáž, seřizování a opravy osobních a nákladních výtahů včetně elektroinstalací ve strojovně a šachtě - komplexní provádění složitých montáží strojních i elektrických částí výtahů, rychlovýtahů, atypických výtahů a prototypů, jejich oprav a generálních oprav, včetně montáže a oprav paměťových zařízení a logických prvků - provádění revizí, odborných prohlídek a zkoušek podle platných předpisů.

Povolání je vykonáváno v prostorách budov a staveb. Je třeba počítat s prací ve výškách, s těžko přístupnými objekty práce, s hlučností.

Nejpoužívanějšími pracovními prostředky jsou především ruční nářadí a pomůcky pro řemeslnou práci, jako kleště, šroubováky, zkoušečky apod., šikovné ruce a nohy.

Předpokladem pro úspěšný výkon povolání je absolvování tříletého učebního oboru Mechanik nejlépe se zaměřením pro zdvihací zařízení nebo jiného obdobného oboru, technické myšlení, zručnost, spolehlivost, rychlost reakce.

Povolání je dost specializované a tomu odpovídá i nízká poptávka trhu práce.