Montér potrubář

Úkolem montéra potrubáře je zhotovovat, opravovat a rekonstruovat potrubní celky. Pracovními činnostmi jsou - montáž, opravy a zhotovování částí nízkotlakého a středotlakého potrubí z kovů, plastických hmot, skla a potrubí pouzdřeného čedičem - montáž a demontáž armatur, přírubových spojů, kompenzátorů, tvarovek, rozdělovačů, odlučovačů a nádrží - spojování šrouby, svařováním, lepením apod. na externích montážích - montáž, řízení montáže, revize a opravy složitých potrubních celků (např. u výměníkových stanic, u redukčních přečerpávacích stanic, u akumulačních stanic, u chladicích systémů vysokých pecí, u ohřívacích pecí ve válcovnách, u různých turbosoustrojí atd.) - zhotovování složitých částí potrubních větví v chemických objektech, v průmyslových závodech a ve všech druzích elektráren - montáž dálkových rozvodů - provádění komplexních zkoušek, generálních oprav apod. na externích montážích.

Povolání je vykonáváno v dílnách, kde se zhotovují jednotlivé části potrubí i v provozech a dalších místech, kde jsou celé potrubní systémy montovány a uváděny v chod. Je proto třeba počítat s nečistotami, s hlučností a někdy i s prací v prostorách, kde jsou chemikálie nebo vysoké teploty či venku, kde se mění klima.

Pracovními prostředky jsou např. klíče, závitnice, svářečky, pájky, hořáky, ohýbačky, kovoobráběcí stroje, vrtačky, zvedáky, tlakové měřící aparatury.

Organizačně je montér potrubář podřízen mistrovi, sám podřízené nemá.

Předpokladem pro úspěšný výkon povolání je absolvování tříletého učebního oboru Strojní mechanik se zaměřením pro výrobu a montáž potrubí, zručnost, technické myšlení, prostorová představivost, fyzická zdatnost.

Po tomto povolání je na trhu práce určitá poptávka, liší se v různých regionech.