Montér bleskosvodů

Úkolem montéra bleskosvodů jsou odborné práce při montážích bleskosvodů. Pracovními činnostmi jsou - montáže a opravy bleskosvodů a jejich příslušenství - ukládání uzemňovacích tyčí a desek - osazování konstrukcí (klecí) pro bleskosvody, jejich kotvení, uzemňování a upevňování svodů na příchytky - zabudovávání měřicích svorek a proměřování zemních odporů - účast při zkouškách a revizích bleskosvodných systémů.

Povolání je vykonáváno na střechách všech druhů staveb a na zemi u těchto staveb. Je tedy třeba počítat s prací ve výškách, s těžko přístupnými objekty práce i s různými klimatickými podmínkami.

Nejpoužívanějšími pracovními prostředky jsou především ruční nástroje, nářadí a pomůcky, měřicí přístroje, šikovné ruce a nohy.

Předpokladem pro výkon povolání je absolvování odborného kurzu pro montéry bleskosvodů zakončeného předepsanou zkouškou (na školním vzdělání nezáleží), zručnost, tělesná obratnost, fyzická zdatnost, rychlost reakce, ukázněnost.

Po tomto povolání na trhu práce příliš velká poptávka není, je to ale povolání vhodné pro živnostenské podnikání a vzhledem k velkému rozmachu stavebnictví, je příležitost uplatnit se i pro schopné a podnikavé montéry bleskosvodů.