Montér - zámečník

Úkolem montéra zámečníka je velmi široký rozsah montážních, seřizovačských, revizních a opravářských prací na nejrůznějších průmyslových a energetických zařízeních. Pracovními činnostmi jsou - montáž, demontáž, seřizování, oživování a opravy částí strojů, např. dopravníků, jeřábů, převodových skříní, kondenzátorů, výměníků, tlakových nádob, plavebních komor, úpraven vod, obráběcích strojů i celých složitých zařízení, např. zařízení pro výrobu stavebních hmot, hydrotechnických zařízení, důlních a hutních zařízení, vah, mlýnů, drtičů, výměníkových stanic, pecí apod. - provádění revizí - ošetřování a údržba montérského nářadí, nástrojů a zařízení.

Povolání je vykonáváno vně i uvnitř průmyslových a energetických objektů. Je třeba počítat s těžko přístupnými objekty práce, mnohdy s hlučností, s nečistotami a s měnícími se klimatickými podmínkami.

Nejpoužívanějšími pracovními prostředky je běžné nářadí a pomůcky pro řemeslnou práci, kovoobráběcí stroje, svařovací aparatury a šikovné ruce.

Předpokladem pro úspěšný výkon povolání je absolvování tříletého učebního oboru Zámečník, nebo Strojní mechanik, technické myšlení, zručnost, spolehlivost.

Po povolání je na trhu práce značná poptávka.