Mlynář

Úkolem mlynáře je zpracovávat obilí a dalších zrniny na mouku a další mlynářské výrobky. Pracovními činnostmi jsou - obsluha a kontrola chodu strojů a zařízení v mlýnech, včetně řízení výroby s dálkovým ovládáním - balení a expedice mouky a ostatních hotových výrobků - spolupráce při vykonávání údržby a oprav při technologických odstávkách výrobních zařízení - odebírání vzorků pro laboratorní analýzy polotovarů a finálních výrobků, senzorická kontrola jakosti výrobků.

Povolání je vykonáváno převážně v provozech mlýnů v prostředí značné hlučnosti a prašnosti.

Nejpoužívanějšími pracovními prostředky jsou především stroje a výrobní linky v mlynářské výrobě, obilní sila, čistírny obilí, zdravé pohyblivé ruce a nohy.

Předpokladem pro úspěšný výkon povolání je absolvování tříletého učebního oboru Mlynář, fyzická zdatnost a zručnost.

Poptávka po tomto povolání je nízká.