Mlékař

Úkolem mlékaře je obsluhovat stroje a zařízení na zpracování mléka a na výrobu mléčných výrobků. Pracovními činnostmi jsou - zpracování základní suroviny (mléka), pomocných činidel a přísad v technologických procesech pasterizací, odstřeďováním, mletím, tvarováním, sušením, kondenzací, tavením, pařením, uzením, mrazením, termizací apod. na polotovary a hotové výrobky, např. konzumní nebo trvanlivé mléko, smetanu, máslo, tvarohy, kysané mléčné výrobky, smetanové mražené krémy, sýry, uzené a sušárenské výrobky, krmné směsi, kasein, konzervy a polokonzervy, kojeneckou a dětskou výživu a výrobky s prodlouženou trvanlivostí - řízení a obsluha chemických, chemicko-fyzikálních a biologických technologických procesů včetně kontrolních činností v mlékárenské výrobě pomocí prvků mechanizace, automatizace, měření a regulace - řízení a obsluha technologických diskontinuálních a kontinuálních výrobních zařízení, např. válcových a prostorových sušáren, mléčných tanků, pasterizačních stanic, zmáselňovačů, šlehačů, automatických linek na výrobu mražených ovocných, mléčných smetanových krémů a sýrařských van - řízení speciálních výrob sýrů ementálského typu - dálkové řízení komplexu mlékárenských výrob - odebírání vzorků pro laboratorní analýzy meziproduktů a finálních výrobků, senzorická kontrola kvality výrobků - skladovací, expediční a hygienicko-sanitační práce - podíl na vykonávání údržby a oprav při technologických odstávkách výrobních zařízení.

Povolání je vykonáváno v prostředí mlékárenských provozů, kde je třeba počítat s hlučností, mastnotou, vysokými teplotami, výpary, chemickými látkami.

Pracovními prostředky jsou např. pasterizační stanice, zmáselňovače, šlehače, automatické linky na výrobu mražených ovocných, mléčných a smetanových krémů, sýrařské vany, sušárny, cisterny.

Předpokladem pro úspěšný výkon povolání je absolvování učebního oboru Mlékař, rychlost reakce, smysl pro techniku.

Uplatnění je vázáno na lokality, kde jsou podniky s výrobou mlékárenských produktů. Poptávka po pracovní síle tu pak závisí především na místní situaci.