Mistr odborné výchovy

Úkolem mistra odborné výchovy je v návaznosti na teoretickou látku, která je probírána v odborných předmětech, učit učně provádět praktické činnosti tak, jak je v budoucnu budou provádět ve svém povolání. Tento odborný výcvik probíhá na strojích a zařízeních jako ve skutečném povolání. Pracovními činnostmi jsou - organizace odborného výcviku, zpracovávání jeho plánu - vysvětlování praktických činností, které učni mají provádět včetně návaznosti na teoretickou látku, kterou již probrali v odborných předmětech, praktické předvádění jednotlivých úkonů i celých činností - řízení činnosti učňů při jejich práci - zpracovávání konečného hodnocení předkládaného zkušební komisi pro závěrečnou zkoušku - spolupráce s učiteli odborných předmětů - zajišťování dodržování bezpečnostních předpisů - péče o stroje, zařízení a další pomůcky používané v odborném výcviku - vedení předepsané evidence o učních i o celém odborném výcviku.

Povolání je vykonáváno převážně v dílnách nebo jiných prostorách provozního charakteru. Případné negativní vlivy tohoto prostředí závisí na odborném zaměření vyučovaného oboru (někdy to bude zvýšený hluk, jindy nečistoty, jindy chemikálie apod.).

Pracovní prostředky závisí hlavně na odborném zaměření mistra. Jiné budou u mistra připravujícího např. soustružníky než u mistra připravujícího pokrývače, jiné u chemiků, jiné u prodavačů, jiné u přadlen apod.

Předpokladem je úplné střední odborné vzdělání s maturitou, odborného směru, který odpovídá profesnímu zaměření příslušného učebního oboru a dále absolvování 1,5 až 2 letého doplňkového postgraduálního studia zaměřeného na pedagogiku (zpravidla již při výkonu povolání mistra). Dále pak schopnost slovně formulovat, vysvětlovat a předvádět, autorita, vztah k dětem a mládeži, organizační schopnosti.

Vzhledem k poklesu zájmu o výuku na SOU, klesá i poptávka po mistrech odborného výcviku. Záleží ovšem také na odborném zaměření příslušného mistra odborného výcviku.