Mechanik telekomunikačních sítí

Úkolem mechanika telekomunikačních sítí je vykonávání odborných prací při zajišťování telefonního a telegrafního spojení. Pracovními činnostmi jsou - zajišťování technického provozu účastnických telefonních zařízení, místních nadzemních drátových telefonních a telegrafních vedení, včetně výstroje, nadzemních rozvodných vedení a vnitřních rozvodných vedení rozhlasu po drátě, místního rozhlasu, závodního rozhlasu včetně reproduktorů, komplexu stožárových a střešních rozvodných sítí, zařízení sítě veřejných elektrických poplachových sirén, telefonních automatů pro meziměstský provoz - dozor při pracích cizích investorů v telekomunikační síti - zabezpečování technického provozu v síti potrubní pošty - zjišťování možností zřízení nebo překládky účastnických telefonních stanic a přípojek.

Povolání je vykonáváno v širokém rozsahu míst, kde jsou telekomunikační rozvody instalovány, tj. vně i uvnitř budov a staveb i v domácnostech. Je třeba počítat s nepříznivými vlivy pracovního prostředí jako je práce ve výškách, těžko přístupné objekty práce, měnící se klimatické podmínky a práce ve směnách.

Nejpoužívanějšími pracovními prostředky jsou ruční nářadí jako šroubováky, kleště apod., zkoušečky, osciloskopy a další měřící a diagnostické přístroje a zařízení, šikovné ruce.

Předpokladem pro výkon povolání je absolvování tříletého učebního oboru Spojový mechanik nebo jiného obdobně zaměřeného oboru, technické myšlení, kombinační schopnosti, zručnost, tělesná obratnost, rychlost reakce, schopnost učit se.

Po povolání je na trhu práce určitá poptávka.