Mechanik měřící a regulační techniky

Úkolem mechanika měřící a regulační techniky je instalace, oživování, testování, údržba a opravy měřící a regulační techniky. Pracovními činnostmi jsou - výběr a zajišťování měřicí a regulační techniky, její kontrola z hlediska odpovídajících předpisů a norem - měření a vyhodnocování veličin pomocí kontrolních a registračních přístrojů - montáž a demontáž měřicích a regulačních přístrojů a zařízení - seřizování a oživování regulačních obvodů - slaďování regulačních obvodů s technologickým zařízením na externích montážích nebo po generálních opravách technologických zařízení - provádění kontrolních testů regulační techniky - údržba měřicí a regulační techniky - diagnostika závad a jejich opravy, výměna vadných součástek, dílů a skupin.

Povolání je vykonáváno ve vnitřních prostorách budov a staveb, továrních provozech i ve vnějších objektech mnohdy s hlučnosti, těžko přístupnými objekty práce a někdy s měnícími se klimatickými podmínkami.

Nejpoužívanějšími pracovními prostředky jsou šroubováky, měřidla, zkoušečky, přístroje na měření elektrických i neelektrických veličin, výpočetní technika, šikovné ruce.

Předpokladem pro výkon povolání je absolvování učebního oboru Mechanik měřící, regulační a automatizační techniky popř. jiného obdobného oboru, technické myšlení, kombinační schopnosti, rychlost úsudku, zručnost, přesnost.

Po povolání je na trhu práce určitá poptávka.