Mechanik klávesových hudebních nástrojů

Úkolem mechanika klávesových hudebních nástrojů je provádění odborných prací ve výrobě, seřizování, ladění a opravách pianin, klavírů, harmonií, varhan a dalších klávesových nástrojů s využitím základních vědomostí z hudební nauky a akustiky. Pracovními činnostmi jsou - zpracovávání rezonančních materiálů na výrobu součástí hudebních nástrojů - strojní i ruční obrábění materiálů ze dřeva, plsti, kůže, kovů, slonové kosti a umělých hmot řezáním, hoblováním, frézováním vrtáním, broušením a cíděním - povrchová úprava polotovarů mořením, nanášením laků a leštěním - provádění montážních prací při stavbě hudebních nástrojů vč. např. samostatné stavby varhan, sestavení a vypracování mechaniky jazýčkových varhan - seřizování chodu mechanismu jednotlivých druhů nástrojů vč. např. regulace mechanismu klavíru nebo pianina - ladění a intonování klavírů, pianin, varhan a harmonií s případným odstraněním závad.

Povolání je vykonáváno v prostředí továren na výrobu hudebních nástrojů, dílen na výrobu a opravy hudebních nástrojů, v koncertních síních, v kostelech i v domácnostech, v zásadě bez výskytu nepříznivých vlivů pracovního prostředí.

Nejpoužívanějšími pracovními prostředky jsou dřevoobráběcí stroje, leštičky, lisy, brusky, pily, nástroje a pomůcky pro jemnou řemeslnou práci a montáž, šikovné ruce.

Předpokladem pro výkon povolání je absolvování tříletého učebního oboru Mechanik hudebních nástrojů, zručnost, hudební sluch, přesnost, technické myšlení, soustředěnost, estetické cítění, schopnost učit se.

Jedná se o povolání se vzácným výskytem, poptávka trhu práce po něm je dána přítomností továrny na výrobu hudebních nástrojů v daném regionu a jeho prosperitou.