Mechanik chladírenských zařízení

Úkolem mechanika chladírenských zařízení je seřizování, zapojování, opravy, rekonstrukce, revize a zkoušky chladicích a mrazicích zařízení. Jedná se zejména o zařízení ledniček pro domácnost - chladicích skříní - chladicího nábytku - distribučních chladicích zařízení (skříní, vitrín a boxů) - výčepních stolů - chladicích dopravních prostředků - mrazniček - deskových zmrazovačů - švédských desek - složitých a kombinovaných chladicích a mrazicích zařízení, např. kontinuálních výroben zmrzliny a sodové vody - chladicích a mrazicích přepravních zařízení - průmyslových chladíren - programových a registračních elementů některých složitých speciálních zařízení, např. zařízení pro mrazovou sublimaci krevní plazmy, kostní dřeně a tkání.

Povolání je vykonáváno v prostředích, kde jsou příslušná chladírenská zařízení a není třeba počítat s výraznějšími negativními vlivy.

Pracovními prostředky jsou např. šroubováky, klíče, kleště, elektronické měřící přístroje, pájky, vakuové plnicí soupravy.

Předpokladem pro úspěšný výkon povolání je absolvování učebního oboru Mechanik se zaměřením pro chladící zařízení, technické myšlení, zručnost, soustředěnost, rychlost úsudku, spolehlivost, schopnost učit se.

Po tomto povolání na trhu práce určitá poptávka je, závisí ovšem na přítomnosti větších firem s nabídkou chladírenských zařízení v daném regionu, pro které tito mechanici pracují jako servisní mechanici.