Mechanik elektronických zařízení

Úkolem mechanika elektronických zařízení je zhotovování, montáže, seřizování, opravy, údržba a renovace výrobků pro zařízení na bázi elektroniky. Jedná se zejména o zařízení -spotřební elektroniky (televizních a radiových přijímačů, magnetofonů, videomagnetofonů, hudebních automatů, hracích automatů) - kancelářské techniky (např. kopírek, kalkulátorů) - automatizační techniky (např. různých čidel, regulátorů), sdělovací a zabezpečovací techniky (např. bezpečnostních systémů, požárních hlásičů, letištních zabezpečovacích systémů) - telekomunikací (např registru telefonní ústředny) - vysílací techniky (např. zařízení televizního či rozhlasového studia, překladatelských zařízení,) - měřicích, laboratorních přístrojů (např. voltmetrů, potenciometrů, osciloskopů, frekvenčních generátorů, vlhkoměrů), zdravotnických přístrojů (kardiostimulátorů, elektrokardiografů, encefalografů,) - řídicích systémů (např. programovatelných zařízení pro dávkování chemikálií, pro textilní či papírenskou výrobu i pro obráběcí stroje) - finálních sestav a systémů spotřební elektroniky, automatizační, organizační a výpočetní techniky, sdělovací a zabezpečovací techniky, telekomunikací, vysílací techniky, měřicích, laboratorních a zdravotnických přístrojů a jejich sestav, řídicích systémů a optoelektroniky.

Povolání je vykonáváno v nejrůznějších prostředích, kde jsou příslušná elektronická zařízení (dílny, provozy, kanceláře i domácnosti). V některých případech je proto třeba počítat se zvýšenou hlučností a nečistotami.

Pracovními prostředky jsou zejména elektrotechnické měřící přístroje, kovoobráběcí stroje, zkoušečky, pájky, šroubováky, kleště atd.

Předpokladem pro úspěšný výkon povolání je absolvování učebního oboru Mechanik elektronických zařízení, technické myšlení, zručnost, soustředěnost, rychlost úsudku, spolehlivost, schopnost učit se.

Po tomto povolání na trhu práce poptávka je, závisí ovšem na přítomnosti větších firem s nabídkou příslušných elektronických zařízení či telekomunikační organizace v daném regionu, pro které tito mechanici pracují zpravidla jako servisní mechanici.