Mechanik

Úkolem mechanika je provádět činnosti převážně servisního charakteru na technice z širokého sortimentu přístrojů, strojů a zařízení, v nichž má zpravidla významnou funkci elektronika. Pracovními činnostmi jsou - sestavování, opravy, zkoušení, seřizování a oživování mechanických strojů a přístrojů a laboratorní techniky, regulační, měřicí a registrační techniky, měřidel, rozmnožovací techniky, výpočetní techniky, zdravotní techniky, dálnopisné techniky, přístrojů automatizace a robotizace, promítací a audiovizuální techniky (mechanik je zpravidla specializován na některý z uvedených druhů techniky) - zhotovování funkčních vzorků a prototypů výše uvedených přístrojů a zařízení.

Povolání je vykonáváno v provozech továren, opravářských dílnách i ve firmách a domácnostech zákazníků. Z nepříznivých projevů pracovního prostředí je třeba počítat v některých případech s vyšší hlučností a těžko přístupnými objekty práce.

Nejpoužívanějšími pracovními prostředky je ruční nářadí (šroubováky, kombinačky, apod.), měřící přístroje, zkoušečky, pájky, šikovné ruce.

Předpokladem pro úspěšný výkon povolání je absolvování tříletého učebního oboru Mechanik nebo čtyřletého studijního oboru s maturitou Mechanik-elektronik, technické myšlení, přesnost, rychlost úsudku, zručnost, schopnost učit se.

Po povolání na trhu práce určitá poptávka je, dost záleží na specializaci mechanika v závislosti na tom, jsou-li v regionu zastoupeny větší firmy poskytující servis svých výrobků.