Matematik analytik

Úkolem matematika analytika je provádět analýzy, specifikace a zadání pro projekty počítačových systémů pro co nejefektivnější zpracování a přenos informací a pro podporu řízení procesů z nejrůznějších oblastí aplikací. Pracovními činnostmi jsou - analýza uživatelských podmínek, prostředí a faktorů, v nichž má navrhovaný systém fungovat a požadavků, které má splňovat - jednání s uživateli o podobě výstupů systému, vyjasňování problémů, příp. úpravy původních požadavků - transformace vstupních požadavků na systém do jednoznačně vymezených cílů systému - analýza datových struktur, s nimiž bude systém pracovat - vytváření matematických modelů systému, simulace fungování systému a jím řízených procesů, optimalizace jednotlivých kroků a operací - popis struktur dat, s nimiž programy navrhovaného systému budou pracovat a jejich algoritmizace, tj. postupy zpracování po jednotlivých krocích - návrh koncepce systému, jeho struktury a propojení se systémy již existujícími včetně napojení na rozsáhlé počítačové sítě - např. internet, příp. návrh způsobu inovace systémů již existujících - vytváření analytických zpráv, zadání a specifikací pro projektanty a programátory, kteří budou projektovat celý systém resp. zpracovávat jednotlivé programy systému.

Povolání je vykonáváno v místnostech kancelářského charakteru - bez nepříznivých vlivů pracovního prostředí.

Pracovním prostředkem je výpočetní technika.

Předpokladem pro úspěšný výkon povolání je absolvování vysoké nebo vyšší odborné školy zaměřené na informatiku či výpočetní techniku, schopnost analyzovat problém, kombinační schopnosti, schopnost učit se.

Dobrý matematik analytik je na trhu práce žádaný.