Malíř-tapetář

Úkolem malíře-tapetáře je provádět všechny druhy maleb a tapetování v interiérech. Pracovními činnostmi jsou - příprava podkladů pod malby (provedením bandáže rohů, trhlin a spár) - příprava a tónování barev - provádění a opravy jednobarevných maleb vápenných, klihových či latexových v bílých, světlých a polosvětlých tónech - provádění maleb vzorovaných válečkováním nebo šablonováním - provádění dekoračních linkrust - příprava podkladů pro tapetování (broušením, tmelením, celoplošným opracováním povrchu makulaturou, bandážováním apod.) - lepení tapet na stěny.

Povolání je vykonáváno ve vnitřních prostorách budov a staveb i v domácnostech, kde kromě těžko přístupných objektů práce a práce ve výškách je nutno počítat s prašností a vlivem chemických látek.

Nejpoužívanějšími pracovními prostředky jsou především, štětky, štětce, kartáče, škrabky, žebříky, stříkací technika, válečkovací a linkovací stroje, zdravé ruce a nohy.

Předpokladem pro úspěšný výkon povolání je absolvování tříletého učebního oboru Malíř, zručnost, tělesná obratnost, estetické cítění, fyzická zdatnost, dobrý zrak a barvocit..

Po povolání je na trhu práce poptávka, povolání je vhodné pro vlastní živnostenské podnikání.