Malíř skla

Úkolem malíře skla je zdobení a zušlechťování skla různými malířskými technikami a různými dekoračními materiály. Pracovními činnostmi jsou - míchání barev a přípravy roztoků - provádění dekorací všech druhů, např. květinových motivů a páskových dekorů (krajinářských a zvířecích motivů) malbou, tiskem, lazurou, vyškrabováním jehlou, vyťukáváním diamantem, vysokým smaltem a matovacími materiály na všech druzích výrobků - malování bižuterních výrobků a na volnou plochu tvarově náročných polotovarů, např. motýlů a figurek - malování vánočních ozdob - zušlechťování dekoračního skla náročnými malířskými technikami při použití všech druhů malířských materiálů (např. barev, emailů, emulzí, drahých kovů) - provádění jemných detailních kreseb (krajin a portrétů) na různých výrobcích - kreslení, vyřezávání a pískování unikátních skleněných výrobků podle vlastních návrhů nebo ve spolupráci s výtvarníkem - malování dekorů kombinovaných s reliéfem vysokým smaltem na výrobcích s podkladovou vrstvou zlata.

Povolání je vykonáváno v prostředí dílen a ateliérů a je třeba počítat se stykem s barvami a dalšími chemikáliemi.

Pracovními prostředky jsou např. např. štětce, pera, šablony, stříkací pistole, jehly, tampony, kartáče, síta, obtiskové papíry, linkovací a rozdělovací strojky, brousící, rytecká a leštící zařízení, dekorační stroje, pece.

Předpokladem pro úspěšný výkon povolání je absolvování učebního oboru Malíř skla a keramiky, zručnost, estetické cítění, přesnost, vynalézavost a tvůrčí schopnosti, dobrý zrak a barvocit.

Uplatnění je vázáno na lokality se sklářskou výrobou. Poptávka po pracovní síle tu pak závisí především na místní situaci. Rovněž lze provozovat jako soukromé podnikání.