Malíř keramiky

Úkolem malíře keramiky je zdobení keramických a porcelánových výrobků mnoha různými technikami. Pracovními činnostmi jsou - příprava a úprava dekoračních materiálů a pomůcek k dekorování - stříkání pistolí přes šablonu nebo přes kombinaci více šablon - dekorování štětcem nebo perem (linky, pásky, reliéfy atd.) - ruční razítkování ve složeném motivu nebo obrubě - leptání kyselinou fluorovodíkovou včetně přípravy výrobku k leptu, t.j. např. zaprašování motivu asfaltem, dokreslování motivu, vykrývání zbylých ploch tekutým asfaltem) - provádění bohatších štafáží, např. zlacení - vykreslování detailů na figurách (např. vlasy, oči, nehty atd.) - provádění výtvarně náročných kreseb, např. portréty, krajiny, zvířata atd.) - tónování a stínování kreseb - provádění složitějších kompozic kombinací více dekoračních technik - dekorování ruční malbou podle vlastních návrhů - provádění originálních motivů podle vlastních návrhů grafickými technikami na ocelotiskařské desky .

Povolání je vykonáváno v prostředí dílen a ateliérů a je třeba počítat se stykem s barvami a dalšími chemikáliemi.

Pracovními prostředky jsou např. štětce, pera, šablony, stříkací pistole, jehly, tampony, kartáče, síta, obtiskové papíry, linkovací a rozdělovací strojky, brousící, rytecká a leštící zařízení, dekorační stroje, pece.

Předpokladem pro úspěšný výkon povolání je absolvování učebního oboru Malíř skla a keramiky, zručnost, estetické cítění, přesnost, vynalézavost a tvůrčí schopnosti, dobrý zrak a barvocit.

Uplatnění je vázáno na lokality s keramickou výrobou. Poptávka po pracovní síle tu pak závisí především na místní situaci. Rovněž lze provozovat jako soukromé podnikání.