Lodní strojník

Úkolem lodního strojníka je zajišťování bezporuchového a optimálního provozu strojních, elektrických a elektronických zařízení plavidel včetně jejich oprav. Pracovními činnostmi jsou - zajišťování pracovních režimů hnacích agregátů a dalších strojů a zařízení na lodi - kontrola mazání, chlazení, stavu kormidelních zařízení, signalizačního systému, nabití baterií, manometrů a dalších přístrojů a systémů a jejich funkce - provozní údržba hnacích agregátů a dalších strojů a zařízení na lodi - montážní práce a opravy veškerého strojního, elektrického a elektronavigačního zařízení lodi - údržba a opravy hydraulických systémů, tlakových zařízení, systémů užitkové vody včetně bakteriologických filtrů, elektromotorů a dynam, osvětlovacího, signalizačního a silového systému včetně ovládacích a jistících zařízení - samostatné opravy za provozu lodi - údržby a obsluha motorových záchranných člunů.

Povolání je vykonáváno ve strojovnách lodí a plavidel všeho druhu a je třeba počítat s houpáním na vodě, s hlučností, s nečistotami, se směnným provozem a s dlouhodobými pobyty mimo domov.

Pracovními prostředky jsou šroubováky, klíče, maznice a další ruční nářadí, měřiče zkoušečky, překládací zařízení a další stroje a zařízení.

Předpokladem pro úspěšný výkon povolání je absolvování učebního obor Strojník se zaměřením pro lodní dopravu, technické myšlení, zručnost, rychlost reakce, schopnost týmové práce, ukázněnost, spolehlivost.

Jedná se v našich podmínkách o nepříliš rozšířené povolání.