Lodník

Úkolem lodníka je vykonávat činnosti související s řízením plavidel a další odborné lodnické práce. Pracovními činnostmi jsou - provádění odborných lodnických prací (např. vyvazování plavidel ocelovými lany, začleňování plně naložených plavidel do vleku, uvazování stojícího plně naloženého člunu za plující plavidla, zastavování plně naložených plavidel v plavebních komorách, obsluha palubních navijáků, atd.) - řízení, obsluha a údržba motorových člunů a nesamohybných nákladních člunů - kormidelnické práce na nákladních člunech a remorkérech - kapitánské práce na remorkérech při přesunu lodních rypadel a elevátorů, práce při vedení nákladních motorových člunů - kapitánské práce při vedení a řízení provozu vyklizovacích lodí - lodivodské práce na zvláštních úsecích nejobtížnějších tratí.

Povolání je vykonáváno ve vnitřních i vnějších prostorách plavidel za ztížených pracovních podmínek vlivem měnícího se klimatu, směnné práce, častého dlouhodobějšího odloučení od domova.

Nejpoužívanějšími pracovními prostředky jsou stroje a zařízení na motorových člunech, zařízení pro manipulaci a řízení člunů, navijáky, lana, šikovné a silné ruce a pohyblivé nohy.

Předpokladem pro výkon povolání je absolvování čtyřletého studijního oboru s maturitou Lodní doprava, popř. obdobného oboru, organizační schopnosti, smysl pro techniku, rychlost reakce a úsudku, zručnost, tělesná obratnost, fyzická zdatnost.

Jedná se o povolání s nízkou poptávkou trhu práce.