Litograf

Úkolem litografa je grafické zpracovávání nejrůznějších podkladů. Pracovními činnostmi jsou - zhotovování všech druhů litografických prací na film - obsluha elektronických, rycích a výtažkových přístrojů - používání chemických roztoků - používání charakteristických znaků písem - aditivní a subtraktivní mísení barev - provádění korektur - montáže podkladů pro vyhotovení a zpracování vydavatelských originálů map pro hospodářskou výstavbu a náročnou generalizaci polohopisu a výškopisu - kartografické zpracování vydavatelských originálů geografických a tématických map se složitým obsahem a vyhotovování stínovaných terénu s detailním propracováním tvarů - revize originálů map - seřizování a obsluha měřicích a kontrolních přístrojů a pracovních pomůcek.

Povolání je vykonáváno v prostředích neustálého styku s barvami a dalšími chemikáliemi.

Pracovními prostředky jsou především pera, štětce, škrabky, pravítka, rycí a výtažkové přístroje, měřicí a kontrolní přístroje, zvětšovací a kopírovací přístroje a zařízení

Předpokladem pro úspěšný výkon povolání je absolvování učebního oboru Reprodukční grafik, zručnost, přesnost, estetické cítění, trpělivost, dobrý zrak a barvocit.

Jedná se o poměrně vzácné povolání.