Likvidátor pojistných událostí

Úkolem likvidátora pojistných událostí je prošetřování škod, které se staly klientům příslušné pojišťovny zpracovávání návrhů na jejich odškodnění. Pracovními činnostmi jsou - přijímání a vyřizování hlášení škod, uplatňovaných nároků na odškodné a souvisejících dokladů - návštěvy míst pojistných událostí - posuzování splnění podmínek pojistné smlouvy - určování rozsahu škod - zpracovávání celé pojistné události vč. určování výše náhrady za způsobené škody na základě smlouvou určených podmínek a všeobecně platných předpisů - vyřizování administrativy související s likvidací příslušných pojistných událost - evidence pojistných událostí - příprava podkladů pro vyřizování plateb poškozených klientům - poradenství klientům nebo potenciálním klientům.

Povolání je vykonáváno v široké škále pojistných míst, od domácností po objekty továren, kanceláře i objekty zemědělské výroby, bez závažného vlivu nepříznivých podmínek pracovního prostředí.

Nejpoužívanějšími pracovními prostředky jsou příslušné tabulky a normy, výpočetní technika, mluvené slovo.

Předpokladem pro úspěšný výkon povolání je absolvování školy poskytující úplné středoškolské, vyšší nebo vysokoškolské vzdělání, rychlost úsudku, přesnost, kultivovaný zjev a vystupování, schopnost jednat s lidmi.

Po povolání není na trhu práce významnější poptávka.