Letuška

Úkolem letušky je pečovat o cestující v letadle a zajišťovat bezpečnost v celém prostoru pro cestující. Pracovními činnostmi jsou - přivítání cestujících v letadle, ukázání jim jejich sedadel, příp. pomoc při ukládání zavazadel. - provádění instruktáží cestujících o použití záchranných prostředků a dalších bezpečnostních zařízení na palubě letadla, celkové zajišťování provozních a bezpečnostních předpisů v prostorech pro cestující - uklidňování cestujících, kteří se bojí, odpovídání na různé dotazy - zvýšený dohled nad dětmi, které cestují samy a nad nemohoucími cestujícími - zajišťování stanoveného občerstvení a služeb na palubě letadla včetně poskytování novin a časopisů a prodeje některého zboží - zajišťování správného a včasného převzetí a předání výbavy palubního bufetu a vyúčtování prodeje - zajišťování pořádku a plnění pokynů velitele letadla v prostoru pro cestující v případě nouze nebo nehody - úzká spolupráce s ostatními členy posádky letadla vč. příp. pracovních porad před odletem.

Povolání je vykonáváno v prostorách letadla kde je třeba počítat s nepříznivým působením změn časových pásem při dálkových letech a samozřejmě s neustále se opakujícím pobytem mimo domov bez ohledu na denní dobu či víkendy.

Nejpoužívanějšími pracovními prostředky jsou kuchyňské přístroje pro jednoduchou přípravu občerstvení, vozíky na jeho rozvoz, manuály nouzových postupů a nouzových záchranných prostředků, mluvené slovo.

Předpokladem pro výkon povolání je absolvování školy poskytující úplné střední odborné vzdělání s maturitou a získání průkazu způsobilosti pro toto povolání po předchozím výcviku u letecké společnosti, duchapřítomnost, schopnost jednat s lidmi a zjednat si autoritu, kultivovaný zjev a vystupování, schopnost slovně formulovat, trpělivost (odborná a zdravotní způsobilost se musí prokazovat každé dva roky znovu).

Povolání je dost výběrovou záležitostí.