Lesní

Úkolem lesního je řídit práce potřebné pro zdravý vývoj a těžbu dřeva ve svěřeném úseku lesů. Pracovními činnostmi jsou - organizace a řízení prací na svěřeném lesnickém úseku, sestavování pracovních a transportních harmonogramů - rozhodování o výběru stromů pro těžbu dřeva - přidělování prací a přebírání výsledků prací podřízených pracovníků - organizace přísunu materiálu, strojů a zařízení na správné místo ve správný čas - zajišťování dodržování protipožárních a bezpečnostních předpisů - vyhotovování výkazů o práci, výrobě, zásobách a vedení předepsané evidence - provádění ochranné služby a zajišťování správy majetku na vymezeném území - zpracovávání podkladů pro vedení lesní správy (např. o optimálním růstu stromů, znovuzalesnění, apod.).

Povolání je vykonáváno v prostředí kanceláří i lesního provozu, je třeba v omezené míře počítat s vlivy různých klimatických podmínek.

Nejpoužívanějšími pracovními prostředky jsou zejména počítač, automobil či jiný dopravní prostředek, technika na měření dřeva, psací potřeby a mluvené slovo.

Předpokladem pro úspěšný výkon povolání je absolvování studijního oboru střední odborné, vyšší odborné nebo vysoké školy zaměřené na lesnictví, vztah k přírodě, organizační schopnosti.

Povolání patří mezi méně frekventované, jeho další poptávka zřejmě vyplyne z budoucího vývoje lesního hospodářství v ČR.