Lešenář

Úkolem lešenáře je stavět, rozebírat a upravovat různé druhy lešení a podobných konstrukcí. Pracovními činnostmi jsou - propočet a výběr potřebného množství lešenářských trubek, plošin, fošen a dalšího materiálu pro stavbu příslušného lešení - montáž, demontáž a úpravy kovových lešení a konstrukcí, např. postavení a rozebrání trubkových lešení, stavebnicových lešení, trubkových prostorových lešení a lešení pojízdných (při montáži nebo opravách hal, sálů, stadiónů apod.) a ochranných ohrazení všeho druhu na střechách - montáž, demontáž a úpravy hřebenových a lanových výtahů a motorových plošin všech druhů - montáž, demontáž a úpravy trubkových konstrukcí výstavních pavilonů hal a věží podle daných projektů a statických výpočtů.

Povolání je vykonáváno na stavbách ve venkovních i vnitřních částech objektů, je třeba počítat s prací ve výškách, s mnohdy těžko přístupnými objekty práce a s různými klimatickými podmínkami.

Nejpoužívanějšími pracovními prostředky jsou kladiva, klíče, kleště, zdvihací zařízení a plošiny, silné a šikovné ruce a nohy.

Předpokladem pro úspěšný výkon povolání je absolvování odborného kurzu a složení příslušné zkoušky, zručnost, fyzická zdatnost, spolehlivost, ukázněnost, schopnost pracovat v týmu, dobrý zrak a sluch

Po povolání je na trhu práce určitá poptávka - ovšem se sezónními výkyvy.