Lékař

Úkolem lékaře je léčit lidi a předcházet jejich onemocněním. Lékař je vždy specializován (praktický, dětský, internista, chirurg, ortopéd, gynekolog, stomatolog apod.). Podle charakteru práce lze lékaře dělit na ambulantní a na lékaře lůžkových zdravotnických zařízení. Pracovními činnostmi ambulantního lékaře zpravidla jsou - vyšetření pacienta a diagnóza choroby - předepsání vhodných léků nebo provedení ambulantního léčebného zákroku - v případě potřeby zajištění dalšího speciálního vyšetření u jiného lékaře - vedení dokumentace o každém pacientovi - odhad dalšího vývoje onemocnění - plánování kontroly pacientova stavu - očkování dětí i dospělých - prohlídky dětí a poradenství jejich matkám. Pracovními činnostmi lékaře lůžkového zdravotnického zařízení zpravidla jsou - příjem pacienta a jeho celková prohlídka a založení chorobopisu - stanovení pracovní diagnózy nemoci - zajištění speciálních vyšetření na jiných odděleních nebo formou konziliárních návštěv odborných lékařů u lůžka pacienta - stanovení konečné diagnózy - buď konzervativní (tj. bez operačního zákroku) nebo operační řešení zdravotního problému pacienta - provádění vizity - pravidelné sledování stavu pacienta, dokud jeho stav neumožňuje propuštění do ambulantního ošetřování.

Povolání je vykonáváno v ambulantních ordinacích a v nemocnicích a je třeba počítat s prací na směny a do jisté míry se stykem s chemickými látkami.

Nejpoužívanějšími pracovními prostředky jsou fonendoskopy, tlakoměry, přístroje na měření EKG, ultrazvukové a další měřící a diagnostické přístroje, operační instrumenty, anesteziologické (oživovací) a další přístroje a zařízení (liší se podle specializace), v neposlední řadě mluvené slovo k pacientovi.

Předpokladem pro úspěšný výkon povolání je absolvování lékařské fakulty, vztah k lidem, spolehlivost, soustředěnost, přesnost, rychlost reakce a úsudku, trpělivost, dobrá paměť, schopnost organizovat si práci, schopnost improvizovat, u některých specializací (např. u chirurga) dále zručnost, fyzická zdatnost, dobrý zrak.

Poptávka po povolání na trhu práce není velká, zájem je hlavně o lékaře již aprobované, mnohem méně o čerstvé absolventy.