Laborant ve stavebnictví

Úkolem laboranta ve stavebnictví je široká škála laboratorních chemických a fyzikálně-chemických činností, které souvisejí stavebními materiály. Pracovními činnostmi jsou - stanovování fyzikálně chemických vlastností stavebních materiálů a stavebních polotovarů (např. pevnosti, rozpustnosti, doby tvrdnutí, tepelné vodivosti, rozpínavosti, rozměrové stálosti, odolnosti proti vysokým teplotám, apod.) - zkoušky přilnavosti, pružnosti a tvrdosti nátěrových hmot - seřizování, nastavování a naprogramovávání používaných přístrojů, ověřování jejich správné funkce.

Povolání je vykonáváno v laboratořích a je nutné počítat se stykem s chemikáliemi všech druhů.

Pracovními prostředky jsou různé zkušební přístroje a aparatury, měřící systémy, zařízení a linky na výrobu stavebních materiálů.

Předpokladem pro úspěšný výkon povolání je absolvování studijního oboru Stavební materiály nebo učebního oboru Chemik laborant, soustředěnost, rychlost reakce, přesnost.

Jedná se o vzácné popovolání s nízkou poptávkou.