Kuchař

Úkolem kuchaře je příprava a úprava pokrmů. Pracovními činnostmi jsou - spolupráce při zjišťování finančních nákladů na pokrmy, při kalkulacích a tvorbě cen pokrmů, při sestavování jídelního lístku a menu, při objednávání, přejímce, přezkušování a skladování potravinářských surovin - příprava pokrmů podle receptur (včetně potřebných výpočtů množství jednotlivých surovin i pro velkokapacitní jídelny) - úprava pokrmů před podáváním - příprava a úprava pokrmů pro bankety, recepce, rauty apod. - příprava a úprava pokrmů pro dietní stravování - vydávání pokrmů strávníkům - sestavování vlastních receptur pro nové druhy pokrmů - spolupráce při ošetřování kuchyňského náčiní a vybavení.

Povolání je vykonáváno převážně v kuchyňských provozech hotelů, restaurací, snack-barů, kaváren, vináren, bufetů, nemocnic, školního a závodního stravování, rezidencí i domácnosti, v prostředí vysokých teplot a těžko dýchatelném vzduchu a mnohdy ve směnném provozu.

Nejpoužívanějšími pracovními prostředky jsou především sporáky, grily, trouby, různá velkokapacitní kuchyňská zařízení včetně programovatelných, váhy, odměrky, nádobí, nože, vařečky, naběračky, pánve, hnětače, šlehače atd. a šikovné ruce.

Předpokladem pro úspěšný výkon povolání je absolvování tříletého učebního oboru Kuchař - číšník nebo oboru Kuchař, čistotnost, estetické cítění, schopnost zorganizovat si práci, obratnost prstů a rukou, chuťové a čichové rozlišovací schopnosti, nebýt bacilonosičem.

Po povolání je na trhu práce značná poptávka a to jak po kvalifikovaných kuchařích, tak po pomocných silách do kuchyně.