Kreslič

Úkolem kresliče je rozpracovávat návrhy konstruktérů, projektantů a architektů tak, aby tyto návrhy získaly podobu oficiálních technických výkresů a další technické dokumentace odpovídající příslušným normám a tedy jednoznačně srozumitelné všem, kteří s nimi mají pracovat. Kreslič je zpravidla buď strojírenský nebo stavební. Pracovními činnostmi jsou - rozkreslování konstrukčních podkladů strojů, přístrojů a zařízení nebo projektů staveb podle předloh do technických výkresů - rozkreslování výkresů sestav do výkresů jednotlivých strojních součástí - sestavování seznamů součástí, z nichž se celá sestava skládá s uvedením čísel jejich výkresů a použitých materiálů a polotovarů - provádění technických úkonů, např. dílčích výpočtů podle vzorů nebo kompletace a archivace konstrukčních a projektových podkladů - evidence technické dokumentace - zajišťování některých administrativních činností např. psaní dopisů, zpráv apod. - kopírovací práce.

Povolání je vykonáváno v prostředí kanceláří, rýsoven a ateliérů a není poznamenáno negativními vlivy pracovního prostředí.

Používanými pracovními prostředky jsou zejména rýsovací pomůcky, výpočetní technika, programy pro automatizované konstruování (CAD), scannery, kopírky.

Předpokladem pro úspěšný výkon povolání je úplné střední odborné vzdělání příslušného technického, resp. technicko-administrativního směru, přesnost, technické myšlení, prostorová představivost.

Protože klasické kreslení ručními pomůckami silně ustupuje kreslení počítačovému s využitím systémů automatizovaného konstruování CAD, patří samozřejmě k činnostem kresliče ovládání těchto softwarových systémů. Tato skutečnost s sebou ovšem přináší i důsledek úbytku poptávky trhu práce po kresličích, protože počítač do značné míry šetří jejich práci. Do určité míry však budou žádaní zřejmě vždy.