Kožešník

Úkolem kožešníka jsou odborné práce při zušlechťování kožešin (ze vzácných, ušlechtilých, divokých i plemenných zvířat) a zhotovování konfekčních výrobků (plášťů, palet, čepic, límců, vest, podšívek, rukavic, ledvinových pásů apod.). Pracovními činnostmi jsou - třídění kožešin a jejich příprava do výrobních svazků - přibarvování srsti a podbarvování jednotlivých kožešin nebo kožešinových výrobků - rozkreslování kožešinových výrobků - žehlení jednotlivých kožešinových dílů - krájení a sesazování kožešin do kožešinových výrobků - ruční šití kožešinových vložek do jiných výrobků (např. do potahů) - komplexní kožešnické práce při zhotovování prvotních modelů kožešinových plášťů a palet z ušlechtilých kožešin - kontrola hotových kožešinových výrobků a jejich příp. úpravy - údržba a seřizování používaných strojů a zařízení.

Povolání je vykonáváno v kožešnických dílnách a provozech, popř. i v domácnosti. Je třeba počítat s určitou hlučností..

Pracovními prostředky jsou např. např. šicí, střihací, sekací, řezací, knoflíkovací, žehlící stroje a zařízení, sušárny, napínací pistole, jehly, kleště, hřebeny, měřidla, pinzety.

Předpokladem pro úspěšný výkon povolání je absolvování tříletého učebního oboru Kožešník, zručnost, estetické cítění, vynalézavost, prostorová představivost, trpělivost, přesnost, dobrý zrak.

Uplatnění je vázáno na lokality, kde je kožešnická výroba. Poptávka po pracovní síle tu pak závisí především na místní situaci.