Koželuh

Úkolem koželuha je zpracovávat všechny druhů kůží (hovězin, konin, teletin, vepřovic, kozin, skopovic apod.) fyzikálně-chemickým i mechanickým způsobem. Pracovními činnostmi jsou příprava různých chemických roztoků a lázní pro zpracování kůží a usní (činicí břečky, barvicí lázně) - třídění kůží a usní k dalšímu zpracování - loužení kůží sirníko-vápenatými louhy - činění kůží chromem nebo tukem včetně včetně řízení činícího procesu, úpravy a regulace koncentrace lázně - mazání, ždímání, barvení, likrování a plnění usní pryskyřičnými látkami - ořezávání, štípání a odchlupování kůží - dálkové řízení technologických procesů mokré koželužské dílny.

Povolání je vykonáváno v dílnách a provozech, kde je třeba počítat s vlivy chemických látek.

Pracovními prostředky jsou např. ždímací, mízdřící, postruhovací, štípací, barvící, žehlící stroje, teplovzdušná zařízení, sušárny, sudy, jámy, ruční pomůcky a nástroje opracování usní.

Předpokladem pro úspěšný výkon povolání je absolvování tříletého učebního oboru Koželuh, zručnost, rychlost reakce.

Uplatnění je vázáno na lokality, kde je kožedělná výroba. Poptávka po pracovní síle tu pak závisí především na místní situaci.