Kovář-podkovář

Úkolem kováře je zhotovovat kovové součásti kováním, tj. jejich zahřátím do měkčího tvaru a následným tvarováním. Kovář a podkovář vykonává tyto práce pro potřeby zemědělství. Pracovními činnostmi jsou - ohřívání materiálů - provádění oprav, zhotovování, kování a ostření zemědělského nářadí - opravy rámů a podvozků vozidel či pluhů - zhotovování skob, hřebíků, petlic apod. výrobků - ošetřování kopyt včetně deformovaných a paznehtů hospodářských zvířat včetně podkovování a zhotovování speciálních podkov - okovávání sportovních a dostihových koní - svařečské práce různého druhu - opravy a seřizování jednoduchých zemědělských a lesnických strojů a zařízení, potahových a vlečných vozů, rozmetadel chlévské mrvy apod.

Povolání je vykonáváno převážně v kovářských dílnách, kde pracovní prostředí ovlivňují vysoké teploty a hlučnost.

Nejpoužívanějšími pracovními prostředky jsou kovářské kleště a kladiva, kovadliny, ohřívací pece a výhně, kovářské lisy, buchary, svářečky, vrtačky a běžné ruční řemeslné nářadí a hlavně šikovné ruce.

Předpokladem pro úspěšný výkon povolání je absolvování tříletého učebního oboru Kovář a podkovář, zručnost, technické myšlení, fyzická zdatnost, prostorová představivost.

Poptávka po povolání, které má zpravidla charakter živnosti je dána místními poměry v zemědělských oblastech. Obecně lze říci, že vzhledem k úrovni zemědělské techniky je mnohem větší zájem o mechaniky zemědělské techniky než o kováře.