Kovář

Úkolem kováře je zhotovovat kovové součásti kováním, tj. jejich zahřátím do měkčího tvaru a následným tvarováním. Pracovními činnostmi jsou - ohřívání materiálů - výroba strojních součástí, nářadí a nástrojů včetně složitých a velkých součástí ručním kováním na kovadlině nebo strojním kováním na bucharech a kovacích lisech buď volně držením v kleštích nebo v vzápustkových formách - ohýbání a tvarování kulatin, profilových materiálů, plochých tyčí, listových per apod. - rovnání materiálů, výkovků, výlisků, výpalků, výstřižků a svařenců - okovávání trubek a vyhrdlování otvorů.

Povolání je vykonáváno převážně v kovářských dílnách, kde pracovní prostředí ovlivňují vysoké teploty a hlučnost.

Nejpoužívanějšími pracovními prostředky jsou kovářské kleště a kladiva, kovadliny, ohřívací pece a výhně, zápustkové formy, kovářské lisy, buchary, šikovné ruce.

Předpokladem pro úspěšný výkon povolání je absolvování tříletého učebního oboru Strojní kovář, zručnost, fyzická zdatnost, smysl pro techniku, prostorová představivost.

Po povolání je na trhu práce určitá poptávka.