Korespondent

Úkolem korespondenta je na základě svého pobytu v určité zemi, či jinak vymezené územní oblasti zpracovávat zprávy o tamních událostech a zasílat je novinám, časopisům. televizním stanicím a jiným sdělovacím prostředkům (do své země, resp. do země, pro jejíž sdělovací prostředky pracuje), které potom o nich informují své čtenáře, diváky, posluchače. Pracovními činnostmi jsou - zjišťování aktuálních informací o událostech v příslušné zemi v oblasti vnitřní i mezinárodní politiky, hospodářské sféry, kultury, sportu, společenského života apod. včetně přímých návštěv míst těchto událostí a rozhovorů s jejich účastníky a svědky - příjem zpráv od dalších externích spolupracovníků, dojednávání obsahu této spolupráce s nimi - sledování místních sdělovacích prostředků - třídění, analýzy a další zpracovávání získaných informací - sestavování zpráv o příslušných událostech pro domácí denní tisk, časopisy, televizní či rozhlasové stanice a sestavování komentářů k těmto událostech - dojednávání rozhovorů s významnými osobnostmi, odborníky, kompetentními pracovníky státní správy, zajímavými lidmi apod., realizace těchto rozhovorů a zpracovávání jejich záznamů.

Pracovním prostředí je velmi různorodé - od jednacích a kongresových sálů přes městské ulice, přírodní oblasti až po nebezpečná místa demonstrací, popř. i bojišť. Je proto třeba počítat s nejrůznějšími těžkostmi.

Pracovními prostředky jsou výpočetní technika, psací potřeby, magnetofon, mluvené slovo.

Předpokladem pro úspěšný výkon povolání je absolvování vysokoškolského studijního oboru Žurnalistika nebo Masová komunikace (fakulta sociálních věd UK), schopnost vystihnout podstatu problému a slovně ji formulovat, mít tvůrčí schopnosti a výdrž umět psát delší texty (být „psavcem“), rychlost úsudku, přesnost, kultivovaný vzhled a vystupování.

Uplatnění korespondenta závisí na pouze na jeho schopnostech. Je to práce, kterou nemůže dělat každý.