Kopáč

Úkolem kopáče je provádět výkopové, vrtačské a razící práce. Pracovními činnostmi jsou - stavební kopáčské práce, např. ruční výkopy, odkopávky, prokopávky a zářezy ve všech horninách - ruční dolamování výkopů po odstřelu nebo po mechanickém těžení ve skalnatých horninách - vrtání hornin pneumatickým kladivem v odkopávkách, průkopech, jámách rýhách a šachtách pro odstřel - ražení podchytných sond s provedením těžkého pažení pod objekty - ražení šachet v nesoudržných horninách s příslušným pažením - hloubení rýh a šachet s použitím zátažné, hnané a rámové výdřevy i ocelových pažnic v bahnité či tekoucí zemině či vátých píscích.

Povolání je převážně vykonáváno na stavbách v náročných podmínkách měnícího se klimatu, s těžko přístupnými objekty práce, s prašností a mnohdy i hlučností.

Nejpoužívanějšími pracovními prostředky jsou - především, krumpáč, lopata, pneumatické kladivo (sbíječka), zdravé ruce a nohy.

Toto povolání nevyžaduje žádné vzdělání, pouze fyzickou zdatnost.

Po povolání je na trhu práce poptávka - ovšem se sezónními výkyvy.