Konzervář

Úkolem konzerváře je obsluhovat technologické procesy konzervace potravin a výroby příslušných konzervovaných produktů. Pracovními činnostmi jsou - přejímka a třídění materiálů - úprava surovin konzervárenskými technologiemi, např. drcením, lisováním čiřením, filtrací, odpařováním, mletím, zakvašováním, vařením, mrazením, sterilací, chemickou konzervací a dalšími speciálními technikami zpracování potravin - výroba konzervárenských výrobků z ovoce a zeleniny včetně kojenecké a dětské výživy, ovocných nápojů, sirupů, ovocných a dezertních vín i mražených ovocných a zeleninových výrobků - výroba masových konzerv - výroba bramborových hranolků - řízení výroby různých polotovarů, speciálních a dietních pokrmů - skladovací, expediční a hygienicko-sanitační práce - odebírání vzorků pro laboratorní analýzy - kontrola jakosti výrobků - spolupráce při vykonávání údržby a oprav strojů a zařízení

Povolání je vykonáváno v konzervárenských provozech a je třeba počítat s hlučností, mastnotou, vysokými teplotami, výpary, chemickými látkami.

Pracovními prostředky jsou pračky, třídičky, odpeckovávačky, loupací zařízení, řezačky, půličky, drtiče, lisy, plničky, kutry, míchačky, zmrazovače, autoklávy, sterilizátory, odparky, stroje, zařízení a linky na balení do konzerv, na výrobu nápojů, na etiketaci.

Předpokladem pro úspěšný výkon povolání je absolvování učebního oboru Konzervář, zručnost, smysl pro techniku, rychlost reakce

Uplatnění je vázáno na lokality, kde jsou konzervárny. Poptávka po pracovní síle tu pak závisí především na místní situaci.