Kontrolor jakosti a kvality

Úkolem kontrolora jakosti a kvality je zajišťovat, aby produkce příslušné organizace splňovala požadavky na jakost a kvalitu. Pracovními činnostmi jsou - vstupní kontrola surovin, materiálů, polotovarů a dalších komponentů a jejich dokladů, vypracovávání protokolů o jejich jakosti a rozhodování o použití - uplatňování reklamací - tvorba vnitřních norem jakosti a kvality - provádění, zajišťování a metodické řízení mezioperační kontroly polotovarů, výrobků nebo jiných komponentů v průběhu výrobních, provozních nebo jiných procesů i výstupní kontroly hotových produktů, koordinace výstupní a mezioperační kontroly - rozhodování o opravách, vyřazení z procesu či o zastavení expedice a o dalším použití nekvalitních výstupů - sledování vlivů působících na jakost a kvalitu a navrhování opatření k zajištění požadované kvality - vypracovávání plánů kontroly, protokolů a jiných dokumentů o výsledcích kontroly, vedení evidence jakosti - projednávání a vyřizování reklamací.

Povolání je vykonáváno převážně v místnostech kancelářského charakteru bez nepříznivých vlivů pracovního prostředí, je ovšem třeba počítat s občasnými činnostmi přímo v kontrolovaných provozech, kde mohou působit nepříznivé vlivy prostředí v závislosti na druhu výroby.

Pracovními prostředky jsou především výpočetní technika a měřicí technika zaměřená na předmět kontroly.

Předpokladem pro úspěšný výkon povolání je úplné střední vzdělání s maturitou zaměřené na obor kontrolované oblasti, důslednost, přesnost, správný úsudek, organizační schopnosti, schopnost učit se.

Poptávka trhu práce po tomto povolání není zatím příliš velká, ale vzhledem k rostoucímu významu kvality se určitě nejedná o neperspektivní povolání.