Koncipient

Úkolem koncipienta je asistovat právníkům a vykonávající pro právní kancelář organizačně-administrativní a některé jednodušší právní činnosti. Koncipientem bývá velmi často začínající právník, který si tím získává praxi pro budoucí samostatnou právnickou kariéru. Pracovními činnostmi jsou - vyřizování telefonátů do právní kanceláře, příjem a odesílání pošty, popř. další administrativní práce - dojednávání termínů soudních a dalších jednání právníků a návštěv klientů - přijímání klientů - pořizování zápisů ze soudních i jiných jednání, kontrola záznamů a protokolů - sepisování běžných listin (např. běžných smluv, žádostí apod.) - příprava dokumentace potřebné k jednotlivým soudním jednáním - provádění průzkumů okolností jednotlivých případů, třídění a rozbory získaných informací a podávání zpráv těm právníkům, kteří příslušné případy řeší - zastupování právníků při některých běžných jednáních včetně zastupování klientů před soudy a jinými orgány při některých běžných přelíčeních - provádění běžného právního poradenství - asistence právníkům při plánování rozpočtu a dalších finančních záležitostí právní kanceláře, vypočítávání a vyúčtovávání poplatků klientům.

Povolání je vykonáváno v místnostech kancelářského charakteru a v soudních síních, bez nepříznivých vlivů pracovního prostředí.

Pracovními prostředky jsou především mluvené slovo, výpočetní technika, telefon, fax.

Předpokladem pro úspěšný výkon povolání je absolvování právnické fakulty, schopnost soustředění a rychlého úsudku, umění improvizovat, cit pro situaci, schopnost jednat s lidmi, správně a přesně slovně formulovat, mít celkově kultivovaný zjev a vystupování a samozřejmě znalost příslušných zákonů a dalších právních předpisů.

Současná doba schopným právníkům přeje, o uplatnění se nemusí obávat, záleží na schopnostech.