Kominík

Úkolem kominíka je čištění, prohlídky, údržba a opravy komínů, kouřovodů a různých vytápěcích zařízení. Pracovními činnostmi jsou - čištění komínů a kouřovodů, pecí, kotlů ústředního topení, průmyslových kotlů, pekárenských pecí a udíren - čištění kouřových kanálů v průmyslových objektech, vybírání a vynášení sazí - čištění vysokotlakých kotlů na lehké topné oleje a mazut - čištění kremačních pecí a jejich kanálů - drobné opravy vytápěcích zařízení, odstraňování poruch, např. výměnou jednoduchých součástí - vypalování kotlů ústředního topení a komínů - zdění a šamotování v komínech - provádění technických a kolaudačních prohlídek včetně provádění bezpečnostních protipožárních prohlídek.

Povolání je vykonáváno v prostorách budov a staveb, často na střechách. Je třeba počítat s prašností, s prací ve výškách, s podmínkami měnícího se klimatu a mnohdy s těžko přístupnými objekty práce.

Nejpoužívanějšími pracovními prostředky jsou průtlačné kartáče, čistící zařízení, zednické nářadí používané při zdění a šamotování, nůžky na plechy, kleště, pájky a neomezeně pohyblivé ruce i nohy.

Předpokladem pro úspěšný výkon povolání je absolvování tříletého učebního oboru Kominík nebo oboru Kominické služby, tělesná obratnost, rychlost reakce, soustředěnost a ukázněnost.

Poptávka po tomto povolání na trhu práce je nízká.