Komerční právník

Úkolem komerčního právníka je obhajovat zájmy klientů v případech, které souvisejí s podnikatelskou činností. Bývá buď zaměstnancem právní kanceláře nebo mívá vlastní právní kancelář, kde může mít podřízené právníky nebo koncipienta. Též může být spolumajitelem právní kanceláře. Zastupuje buď klienty, kteří se na něho obracejí nebo má s určitými klienty stálé smlouvy (zpravidla s organizacemi). Pracovními činnostmi jsou - analyzování právních problémů klientů (zpravidla firem, institucí, příp. státu.), kteří se na komerčního právníka obracejí nebo které smluvně zastupuje - vedení rozhovorů s klienty za účelem hodnocení daného případu ve vztahu k právním možnostem a šancím na úspěch - poskytování rad klientům o možnostech řešení jejich probmu jinou než soudní cestou, doporučování vhodných aktivit směrem k protistraně nebo k jiným subjektům a institucím - zastupování klienta při jednáních s protistranou a dalšími zainteresovanými jednotlivci, firmami a institucemi za účelem dosažení co nejlepších výsledků pro klienta jinou než soudní cestou - obhajování zájmů klientů v soudních sporech s jinými firmami a institucemi (včetně zahraničních), popř. se státem i s jednotlivými občany - obhajování firem a institucí obžalovaných z porušení zákona - zajišťování právních úkonů na úseku ochrany průmyslových práv v ČR i v zahraničí - zastupování klientů při podepisování smluv - sestavování dopisů a žádostí za klienty - vedení provozu právní kanceláře.

Povolání bývá vykonáváno v místnostech kancelářského charakteru a v soudních síních, bez nepříznivých vlivů pracovního prostředí.

Pracovními prostředky jsou především mluvené slovo, dále pak výpočetní technika, telefon, fax, příp. další kancelářské pomůcky.

Předpokladem pro úspěšný výkon povolání je absolvování právnické fakulty, schopnost soustředění a rychlého úsudku, umění improvizovat, cit pro situaci, schopnost jednat s lidmi, schopnost správně a přesně slovně formulovat, celkově kultivovaný zjev a vystupování

Současná doba schopným právníkům přeje, o uplatnění se nemusejí obávat.