Komerční bankovní úvěrový pracovník

Úkolem komerčního bankovního úvěrového pracovníka je poskytovat úvěry v souladu se strategií příslušné banky a s předpisy pro jejich poskytování. Pracovními činnostmi jsou - příjem zájemců o úvěr, výběr potenciálních klientů - jednání s potenciálními klienty o možnostech poskytování úvěrů, sestavování konkrétních nabídek - prověřování žádosti o úvěr, komplexní analyzování finanční situace klienta a jeho podnikatelského záměru - spolu s klientem nalézání vhodných možností investic klientových finančních prostředků - hodnocení ceny majetku, který klient poskytuje jako zástavu (hypotéku) - zpracovávání návrhu na poskytnutí úvěru - uzavírání úvěrových smluv a smluv o termínovaných vkladech - kontrola splácení úvěru a plnění podmínek úvěrové smlouvy - provádění prověrek a kontrol přímo u klienta - nákupy akcií a dalších cenných papírů pro klienty a zajišťování dalších bankovních obchodů v korunové i v devizové oblasti - příprava a provádění obchodních a neobchodních plateb v platebním styku se zahraničím - analýza vývoje potřeb a zdrojů peněžních prostředků banky - poradenská činnost ve specializovaných oblastech činnosti banky.

Povolání je vykonáváno kancelářích a jednacích místnostech, což se obchází bez nepříznivých vlivů pracovního prostředí.

Pracovními prostředky jsou především výpočetní technika a běžné kancelářské potřeby.

Předpokladem pro úspěšný výkon povolání je absolvování ekonomicky zaměřené vysoké školy, schopnost dobrého úsudku, schopnost ohodnotit lidi, schopnost jednat s lidmi, schopnost učit se.

Uplatnění záleží na schopnostech, počáteční vysoká poptávka po bankovních pracovnících již pominula.