Komentátor, reportér, žurnalista

Úkolem komentátora, reportéra, žurnalisty je informovat veřejnost prostřednictvím sdělovacích prostředků o dění v nejrůznějších oblastech a podávat k tomuto dění odborné komentáře. Někdo přitom může být více zaměřen na komentování událostí, o nichž základní informace získal jiný pracovník (redaktor, korespondent), někdo naopak zpracovává své reportáže přímo v místě dění, někdo své komentáře či reportáže podává slovem (televize, rozhlas), někdo písmem (noviny, časopisy). Pracovními činnostmi jsou - zjišťování aktuálních informací o událostech z oblasti vnitřní i mezinárodní politiky, hospodářské sféry, kultury, sportu, společenského života apod. podle zaměření příslušného redaktora včetně přímých návštěv míst těchto událostí a rozhovorů s jejich účastníky a svědky nebo příjem zpráv těchto od korespondentů a dalších spolupracovníků, dojednávání obsahu této spolupráce s nimi - třídění, analýzy a další zpracovávání získaných informací - komentování příslušných událostí pro televizní či rozhlasové stanice ve vysíláních z natáčecích studií nebo přímo z míst, kde události probíhají, sestavování komentářů k těmto událostech a opět jejich prezentace v televizních či rozhlasových relacích - komentování průběhu důležitých politických akcí (např. parlamentní volby, významná zasedání parlamentu či vlády, sjezd významné politické strany), sportovních utkání, závodů a soutěží, kulturních a společenských akcí apod.

Povolání je vykonáváno převážně ve vysílacích studiích a redakčních kancelářích, ale občas také přímo v terénu - od jednacích a kongresových sálů přes městské ulice, přírodní oblasti, sportovní stadióny až třeba po místa demonstrací. Je proto třeba počítat s měnícími se klimatickými podmínkami i s nejrůznějšími těžkostmi.

Pracovními prostředky jsou především magnetofon, mikrofon a běžné kancelářské potřeby včetně počítače a hlavně mluvené slovo.

Předpokladem pro úspěšný výkon povolání je vysokoškolské vzdělání - studijní obory Žurnalistika, Masová komunikace či jiné obdobně zaměřené obory, schopnost slovně formulovat, schopnost rychlé reakce a úsudku, schopnost improvizovat, tvůrčí schopnosti, přesnost, schopnost jednat s lidmi, kultivovaný zjev a vystupování.

Je to povolání dost výběrové, skutečně kvalitní komentátor, reportér, žurnalista se ovšem vždycky dobře uplatní.