Knihovník

Úkolem knihovníka je zajišťovat služby, provoz a informační systém v knihovnách a informačních střediscích.. Pracovními činnostmi jsou - průzkum zájmu čtenářů, výběr knih, časopisů a dalších publikací pro knihovnu - nákup publikací, navazování kontaktů s nakladatelstvími - vedení katalogů publikací knihovny - počítačové zpracovávání dokumentačních záznamů o jednotlivých publikacích, či jejich statích, budování informačního systému knihovny - poskytování poradenských služeb na základě požadavku či problému (ne vždy jasně vysloveného) čtenáře - poskytování výpůjčních služeb - vykonávání odborných bibliografických prací a rešerší - vedení odborných knihoven specializovaných na určitou odbornou tematiku.

Povolání je vykonáváno v prostorách knihoven a informačních středisek, v některých případech je nutno počítat s těžko přístupnými objekty práce.

Nejpoužívanějšími pracovními prostředky jsou výpočetní technika, katalogy, kopírky, mluvené slovo.

Vhodným předpokladem pro výkon povolání je absolvování čtyřletého studijního oboru Knihovnické a informační systémy a služby, popř. jiného obdobného středoškolského či vysokoškolského oboru, schopnost systematické práce, rychlost úsudku, schopnost učit se, dobrá paměť, kultivovaný zjev a vystupování, umění jednat s lidmi.

Povolání patří na pracovním trhu mezi méně žádané.