Knihař

Úkolem knihaře je vyrábět knihy, zejména knižní vazby, příp. další polygrafické výrobky. Pracovními činnostmi jsou - příprava knihařských lepidel - řezání papíru - zhotovování knižních vazeb všech typů zakázkově i průmyslově, ručně i na poloautomatických nebo automatických strojích - ruční opravy knižních vazeb - zdobení knižních vazeb a hřbetů na lisech a příklopových strojích - seřizování, obsluhování a běžná údržba knihařských strojů - zhotovování kožených a polokožených vazeb - zhotovování umělecky náročných knihařských výrobků nebo knih na programovatelných výrobních linkách - zhotovování vazeb časopisů - zhotovování diářů, ozdobných pouzder, kazet

Povolání je vykonáváno v provozu vazáren velkých tiskáren i malých vazárenských dílen, kde z nepříznivých projevů pracovního prostředí připadají v úvahu pouze v menší míře hlučnost, prašnost a vliv některých chemických látek.

Nejpoužívanějšími pracovními prostředky jsou řezací a rýhovací stroje, vázací lisy, vysekávací lisy, nůžky, lepičky a další knihařská zařízení i ruční pomůcky včetně automatizovaných strojů a výrobních linek a samozřejmě šikovné ruce.

Předpokladem pro úspěšný výkon povolání je absolvování tříletého učebního oboru Knihař, estetické cítění, trpělivost, přesnost, zručnost, dobrý zrak a barvocit.

Povolání patří méně se vyskytující, rozhodně ale není neperspektivní.